Hotline: 0935539898

Thông tin chủ sở hữu

 Tên chủ sở hữu: CÔNG TY TNHH TS & I

 Người đại diện theo pháp luật: LƯU MỸ HƯNG

 Địa chỉ: Số 2 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

 Điện thoại: 093 553 9898

 Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107445763

Ngày cấp: 25/05/2016

 Do Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội cấp

Nhà hàng Mamma Mia
  • Tên đơn vị sở hữu: CÔNG TY TNHH TS & I
  • Người đại diện theo pháp luật: LƯU MỸ HƯNG
  • Địa chỉ: Số 2 Chương Dương Độ, Phường Chương Dương, Quận Hoàn Kiếm, Thành phố: Hà Nội, Việt Nam
  • Điện thoại: 0935539898
  • Số giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh: 0107445763
  • Ngày cấp: 25/05/2016
  • Nơi cấp: Do Sở kế hoạch đầu tư Thành phố Hà Nội cấp