Từ
21/2/
2019
Đến
3/3/
2019
CIAO HANOI - HAPPY ITALIAN WINE FESTIVAL
Mua 1 tặng 1 pizza Mamma Mia. Mua 1 tặng 1 rượu vang.
Từ
16/7/
2016
Đến
30/8/
2016
Soft Opening Ceremony
Soft Opening Ceremony - Khuyến mãi khai trương
Từ
1/4/
2017
Đến
1/5/
2017
HAPPY HOUR
Một ly bia sau 1 ngày làm việc là một điều tuyệt với và tại Mamma...